Dyrene slippes løs

I løbet af 2016 gennemfører Molslaboratoriet en såkaldt rewildingsprojekt

Invitation til indvielsen - her

I projektet etableres et enkelt stort hegn om alle Molslaboratoriets arealer, de mange eksisterende små hegninger fjernes, og der udsættes en stor flok vildheste, som skal leve af og i landskabet året rundt. Fra øst til vest kan de løbe næsten to kilometer, de kan græsse på heden, i skoven eller på engen, de kan skjule sig, eller de kan stå frit fremme. Først og fremmest kan de slide og skide, de kan sprede plantefrø, og deres græsning kan medvirke til at skabe en rig, varieret flora, som er mad for en mindst lige så varieret fauna.

Projektet vil være nyskabende ved, at der for første gang gennemføres en vildere og mere naturnær forvaltning i et af Danmarks mest artsrige områder, hvor der er stor mulighed for at iagttage effekterne på truet og sjælden natur. Området er ’hotspot’ for dansk biodiversitet.

Projektet skal få vildheste til at stå for naturplejen i et stort område i nationalparken på Mols. Formålet er – udover at forbedre naturen - at lave et forsøgs- og demonstrationsprojekt, hvor der kan indsamles viden om, hvordan vildheste og andre helårsgræssende dyr kan bidrage til en bedre natur. Det er målet, at resultaterne kan udbredes til andre områder i landet.

Projektet finansieres af Den Danske Naturfond og gennemføres af Naturhistorisk Museum og Molslaboratoriet. Projektet understøttes fagligt af Aarhus Universitet.

Projektet kommer til at betyde noget for vores besøgende. For stierne vil ikke længere være hegnet fra, så man kan undgå at gå sammen med dyrene. Der kommer også til at være husdyr nogle steder hvor der ikke har gået dyr i ”en menneskealder”.

Vi går i gang nu og vil arbejde med projektet løbende i 2016, vi forventer at alle inderhegn er væk i løbet af de næste seks måneder, og fra det tidspunkt vil køerne gå i én stor indhegning. Hestene kommer til i løbet af efteråret 2016.

Vi vil løbende holde denne side opdateret med information, ligesom vi på vores facebookside  vil skrive om projektet og betydningen.
 

For spørgsmål kontakt Anni Kjeldsen, Daglig Leder
Tlf. 8752 7250

Vil du vide mere om, hvorfor vi har sat vilde heste ud?

Så anbefaler vi tidsskriftet Natur og Museum om Rewilding, der kan købes på vores webshop.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk