Lyt til Danmarks frøer og tudser

Der findes 15 paddearter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Herunder er otte af disse arter frøer, og tre er tudser. På denne side kan du høre de 11 arters lyde. 

Butsnudet frø

Butsnudet frø (Rana temporaria) 

Lyt

Grønbroget tudse

Grønbroget tudse (Bufotes variabilis) 

Lyt

Grøn frø

Grøn frø (Pelophylax esculentus) 

Lyt

Klokkefrø

Klokkefrø (Bombina bombina)

Lyt

Latterfrø

Latterfrø (Pelophylax ridibundus) 

Lyt

Løgfrø

Løgfrø (Pelobates fuscus) 

Lyt

Løvfrø

Løvfrø (Hyla arborea) 

Lyt

Skrubtudse

Skrubtudse (Bufo bufo)

Lyt

Spidssnudet frø

Spidssnudet frø (Rana arvalis) 

Lyt

Springfrø

Springfrø (Rana matina)

Lyt

Strandtudse (Epidalea calamita)

Strandtudse (Epidalea calamita) 

Lyt

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk