Ilder

Mustela putorius                      

 

Beskrivelse

Ilderen er et mellemstort mårdyr. Den kendes let på den karakteristiske ansigtsmaske med hvidt omkring snuden, sort omkring øjnene og hvidt bag øjnene. De små ører har tydeligt lyse kanter. Pelsen har kun spredte, mørke dækhår, så den lyse underuld skinner tydeligt igennem. Halen er busket. En tamform af ilderen, fritten, var oprindeligt en albinoform, dvs. hvid med røde øjne. Den findes i dag i mange mellemformer. Fritter blev tidligere især brugt til jagt, mens de ligesom ildere nu ofte holdes som tamdyr.

Udbredelse

Ilderen er vidt udbredt i hele landet med størst tæthed på Sjælland og mindst tæthed i Sydvestjylland. Den findes ikke på mange de mellemstore øer som Bornholm, Samsø, Ærø og Læsø. Ilderen uddøde på Sjælland og Fyn for 5.000-7.000 år siden, men en ny bestand blev grundlagt i 1930'erne, formentlig af undslupne dyr fra ilderfarme.

Bestanden af ilder har været i voldsom tilbagegang fra midten af 1940'erne til midten af 1990'erne, mens den har været svagt stigende de seneste 10 år. Tilbagegangen skyldtes formentlig ødelæggelse af mange af dens levesteder, hvilket har bevirket en nedgang i mængden af byttedyr. Arten blev fredet i 1982, men må stadig reguleres, hvis den volder skade.

Levesteder

Ilderen foretrækker fugtige, lave områder i forbindelse med vandløb og grøfter. Den kan både træffes i det ikke for intensivt dyrkede, åbne land og i skov. Den kommer ofte i nærheden af bygninger og kan slå sig ned i udhuse eller under gulvet.

Ilderen færdes i et aktivitetsområde, der hos hannerne kan være op til 1 km², men inden for territoriet skifter især hannerne ofte opholdssted. Hunnerne er mere stedfaste, specielt i yngletiden. Inden for sit område kan en ilder tilbagelægge op til 4 km hver nat, mens den sover tungt om dagen.

Biologi

Ilderens fødevalg er meget bredt, men hovedvægten ligger på mindre pattedyr som mus og mosegrise samt frøer og tudser. Den kan dog angribe større dyr som rotter, harekillinger og kaniner. Fisk, snoge og hugorme kan også indgå i menuen. Ilderen er kendt for at samle forråd. Den kan gemme æg, fugle og fisk i depoter, ligesom de kan indeholde levende frøer og tudser, der er blevet lammet af et bid i nakken. På den måde holder maden sig frisk længere. Ilderen er desuden berygtet for at gå amok i hønsegårde og dueslag, hvor den dræber alle de dyr, den kan få fat på. 

 

Foto: © Sussie Pagh 

Fakta                 

Kropslængde: 30-45 cm

Halelængde: 11-19 cm

Vægt: 0,7-1,5 kg

Parringsperiode: Marts-april

Drægtighedstid: Ca. 40 dage

Antal unger/kuld: 4-6

Antal kuld/år: 1

Levetid (max.): Ca. 5 år

Udbredelse, verden: Europa, bortset fra det nordlige Skandinavien og Balkan

Udbredelse, Danmark: Hele landet, bortset fra en række øer

Beskyttelse: Ikke jagtbar, men må reguleres

Anvendelse: Pelsværk, stamform til fritten

Fjender: Måske konkurrence fra mink

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk