Fuglekonge

Regulus regulus                         

 

Beskrivelse

Fuglekongen er i familie med sangerne, men kan absolut ikke måle sig med flertallet af dem, idet den både hvad størrelse og sang angår, er relativt ubetydelig. Fuglekongen er Europas mindste fugl.

Ud over på størrelsen er fuglekongen let at kende på sin ”kongekrone” – en kort, gul-orange stribe med sorte kanter oven på hovedet. Desuden har den en hvid stribe lige over øjnene. Fuglen er olivengrøn på oversiden og lys grå på undersiden. Næbbet er meget kort og spidst og dermed særligt velegnet til at håndtere små insekter.

Udbredelse

Fuglekongen yngler over hele landet og mangler kun, hvor der ikke er tilstrækkeligt med granskov, fx omkring og i de store byer. Fuglekongen er delvis standfugl, idet en del af bestanden overvintrer i Vest- og Sydeuropa. Til gengæld kommer der en del fuglekonger trækkende til og igennem Danmark fra Skandinavien.

Levesteder

Fuglekongen yngler især i granskov og aldrig i ren løvskov. Den forekommer dog i andre nåleskovstyper, men i fyrreskov er bestandstætheden kun det halve af granskovens. Fuglekonge optræder hyppigt i sommerhusområder og på kirkegårde, hvor der kan være mange nåletræer af forskellige slags.

De skandinaviske fuglekonger er delvist trækfugle, idet en del af de danske fugle overvintrer i Vest- og Sydeuropa. Danmark besøges i træktiden af et stort antal fugle fra det øvrige Skandinavien, og fuglekongen kan i denne tid observeres i mange forskellige landskabstyper. Om vinteren ses arten gerne i småflokke sammen med mejser og træløbere i såkaldte mejsetog.

Biologi

Fuglekongen bygger en rede ved hjælp af bl.a. spindelvæv. Det bruger den til at fæste reden tæt til en overhængende gren således, at grenen delvist spærrer for indgangen til reden. Reden, der er dyb og tyk, er hovedsageligt bygget af mos og foret med fjer. Den placeres 4-10 meter oppe i et grantræ og bygges af begge forældre.

Når ungerne er kommet ud af æggene, fodres de udelukkende med smådyr som insekter og edderkopper. Særligt bladlus, som fuglekongen finder blandt grantræets nåle, udgør en vigtig del af føden for både voksne og unger.

Det er ikke normalt, at insektædende fugle også lever af insekter om vinteren på vore breddegrader. Langt de fleste insektædende fugle trækker sydpå i vintermånederne. Fuglekonger lever for det meste også af bladlus om vinteren, for bladlus har i kroppen en slags frostvæske, der gør det muligt for dem at overleve. Derfor kan det lade sig gøre for fuglekongerne at blive i Danmark. Da bladlus er meget små, skal der rigtig mange til for at mætte selv en så lille fugl som fuglekongen. En fuglekonge skal finde ca. 50 smådyr i minuttet. Forskere har talt, at fuglekongen om vinteren i gennemsnit skal gennemsøge 300 meter grangren i timen i alle døgnets lyse timer for at skaffe føde nok. Det er derfor ikke så sært, at bestanden af fuglekonge svinger kraftigt afhængigt af vinterens hårdhed.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: 8-10 cm

Vægt: 4,5-7 g

Vingefang: 13,5-15,5 cm

Yngleperiode: Medio maj - medio juli

Antal æg/kuld: 7-10 æg/kuld

Antal kuld/år: 2 kuld/år

Rugetid: 14-16 dage

Ungetid: 18-20 dage

Bestand: 50.000-150.000 ynglepar (2000)

Levealder (max.): 5 år

Udbredelse, verden: Europa, østover til Sibirien og Kina

Udbredelse, Danmark: Udbredt overalt, mest almindelig i Nord- og Vestjylland

Fjender: Spurvehøg

Stand/trækfugl: Delvis standfugl

Stemme: Kaldet er et meget højtliggende sii-sii-sii

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk