Schjøtz-Christensens Mindefond

Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr (insekter, edderkopper mv.), hvorfor det indsamlede materiale efter endt bearbejdning normalt overgives til museet.

Hent indkaldelsen her.

 

Om Schjøtz-Christensens Mindefond

Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond" har til formål at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område til fordel for Naturhistorisk Museums samlinger. Fonden uddeler årligt i størrelsesordenen 25.000 kr.

Fondens bestyrelse består af lektor Palle Jørum, lektor Arne Lindebo Hansen og museumsdirektør Bo Skaarup (formand). Museets entomologer deltager i bestyrelsesmøderne.

Motiverede ansøgninger tilsendt fondens formand på bs@nathist.dk inden den 15. december. De indkomne ansøgninger behandles på et årligt bestyrelsesmøde i februar. Der benyttes ikke et særligt ansøgningsskema.  

 

Hvem var Knud Børge Schjøtz-Christensen?

Knud Børge Schjøtz-Christensen var fra 1944 til sin død i 1975 knyttet til Naturhistorisk Museum Aarhus. Sit videnskabelige virke delte han mellem økologisk arbejde på Molslaboratoriet og klassisk museumsarbejde, koncentreret om museets insektsamlinger. I de første år efter at biologistudiet var oprettet på Aarhus Universitet, underviste han de forprøvestuderende i entomologi, og i en del år underviste han desuden på Aarhus Akademi.

Det var billerne, der stod hans hjerte nærmest. På Molslaboratoriet bestod hans vigtigste indsats i en udredning af livscyklus og fænologi, kombineret med populationsbiologiske undersøgelser hos en række løbebiller på områdets sandskægsbakker. Ved arbejdet udviklede Schjøtz-Christensen en elegant metode til individuel mærkning af billerne, hvilket gjorde det muligt at overvåge hvert enkelt individ. Til stor overraskelse viste det sig, at selv de mindste af de undersøgte arter kunne leve i flere år og forplante sig i flere sæsoner. Mærkningen gjorde det endvidere muligt at bestemme bestandsstørrelserne af de enkelte arter. Herved kunne Schjøtz-Christensen med stor præcision følge op- og nedgange i bestandene i takt med ændringer i vegetationssammensætning under øget tilgroning.

Med Schjøtz-Christensen som kurator fik Naturhistorisk Museum Aarhus gradvis opbygget en betydelig, velbestemt og velorganiseret dansk og europæisk insektsamling med et ganske betydeligt materiale fra også andre dele af verden. I Schjøtz’ tid lykkedes det museet at erhverve en del privatsamlinger, som blev rygraden i museets insektsamlinger. Selv gennemførte han indsamlingsture til særligt Mellem- og Sydeuropa samt Nordafrika, men også til De Kanariske Øer og Ceylon. Det var det palæarktiske område, som museet i Schjøtz-Christensens tid koncentrerede sin indsats om. Det er da heller ikke tilfældigt, at den fond, han og hans hustru efterlod sig, netop har fokus på indsamlinger i denne zoogeografiske region.

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk