Ulven er løs

Søndag d. 14. oktober 2012 vil fremover stå som en mærkedag i dansk naturhistorie. Et hold fuglekiggere på tur i Thy observerede og fotograferede på lang afstand en ulv – den første dokumenterede observation i Danmark i 199 år! 

I den første tid efter meddelelsen var der tvivl om, hvorvidt det nu også drejede sig om en rigtig ulv. Observatørerne, som i kikkerter havde betragtet dyret i lang tid, var dog ikke i tvivl. Men eftersom ulve kan være svære at kende fra ulvelignende hunde, var det svært at være 100 % sikker. Efter 14 dage blev ulven desværre fundet død. Til gengæld muliggjorde det en sikker identifikation. Efterfølgende DNA-analyser viste med usvigelig sikkerhed, at det drejede sig om en vaskeægte ulv. Man kunne endda godtgøre, at det drejede sig om en 4 år gammel hanulv fra et kobbel i Sachsen i det tidligere Østtyskland. Den havde gået over 800 kilometer!

Sidenhen er der gjort flere observationer. En observation fra Lem i Vestjylland d. 26. december blev dokumenteret med fotos, der virker meget overbevisende. Der er også gjort troværdige observationer fra ulv fra Klosterheden, og d. 10. februar sås en mulig ulv, der krydsede landevejen mellem Bryrup og Them i Midtjylland. Sporene efter sidstnævnte dyr ligner særdeles meget ulvespor: Poterne er ganske enorme, og dyret er gået i lige linje over en lang strækning. 

Se Thomas Secher Jensen fortælle om ulven her.

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk