Fotos: Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum

Ulven æder krondyr

Efter at Max Steiner, journalist ved JÆGER,  fotograferede en formodet ulv i området syd for Silkeborg, gik medarbejdere fra Naturhistorisk Museum sammen med Max på jagt efter dyret. Da museets pattedyrekspert, Thomas Secher Jensen, nåede frem til en tæt bevoksning af sitkagraner, blev opgaven vanskelig, men meget interessant: Inde under sitkaerne lå der mængder af krondyrpels og resterne af en mavesæk, og i nærheden lå et totalt afpillet krondyrkadaver. Og overalt var der store potespor, som stærkt tydede på ulv.

Formentlig er dette det første bevis på, at ulven sagtens kan finde føde i den danske natur. Eftersom bestandene af krondyr og rådyr er meget store i det midtjyske, vil der være rigeligt med føde til det fascinerende top-rovdyr. Ulven har en naturlig plads i økosystemet, men med de store tætheder af byttedyr vil ulven formentlig ikke kunne påvirke bestanden af hjortevildt. Til gengæld vil ådselædere som rovfugle og sjældne biller næsten øjeblikkeligt få gavn af, at der kommer flere ådsler i den danske natur.

Naturhistorisk Museum har nu udtaget prøver til DNA-analyser, der kan medvirke til en sikker identifikation af ulven, ligesom rester af byttedyret er hjemtaget til aldersbestemmelse. Forskerne glæder sig meget til, at resultaterne begynder at tikke ind.

For yderligere information, kontakt museumsinspektør Thomas Secher Jensen på tlf. 24 21 20 15, email tsj@nathist.dk

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk