DNA-analyse af tre ulve

Mindst tre forskellige ulve har bevæget sig rundt i Jylland i de seneste måneder. Det er resultatet af de seneste DNA-analyser, som Naturhistorisk Museum, Aarhus, og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, har foretaget. Analyserne omfatter prøver fra dræbte krondyr, dådyr og rådyr samt fra ekskrementer. En del af prøverne er indsamlet af Naturhistorisk Museum, mens andre prøver er kommet til museet fra enkeltpersoner. 

Analyserne, der er udført af seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, viste, at der har været tre ulve på spil i Danmark i begyndelsen af 2013. Alle tre ulve har på et tidspunkt opholdt sig i de store midtjyske skovområder syd for Silkeborg og Herning. Alle ulve var hanner, så der er ikke umiddelbart udsigt til en ulvefamilie i Danmark i år.

Den ulv, der har været længst omkring, har opholdt sig i skovene syd for Silkeborg, i hede- og moseområder nordøst for Herning og i skovene sydøst for Holstebro. I to af områderne har ulven fortæret henholdsvis krondyr og dådyr.

Ulven blev identificeret ved hjælp af det tyske DNA-register. Den stammer fra det samme kobbel, Milkeler-koblet, som Thy-ulven, dvs. den er født og opvokset i Sachsen i Tyskland. Den har altså vandret mindst 850 km fra sit fødested. Den er en halvbror til Thy-ulven. De har samme mor, men forskellig far, idet den dominerende han i koblet, alfa-hannen, blev udskiftet i 2010.

Til forskernes overraskelse kunne de to andre ulve ikke identificeres ud fra det tyske register. De formodes at være af direkte polsk afstamning. Afstanden fra de kendte polske ulvefamilier til Danmark er ikke meget længere end afstanden fra de tyske. Begge ulve er identificeret fra prøver, som er indsamlet i skovområderne syd for Silkeborg. 

Ulvene må på deres vej have krydset både floder, Kielerkanalen og større veje. Det er kendt, at én ulv ikke nåede så langt, da den blev trafikdræbt i Slesvig. 

Analyserne blev finansieret af Jydsk Naturhistorisk Forening og institutionerne.

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk