Udstillingen "Byens Vilde Væsner"

Udstilingen kan pt. ikke udlejes.

Om udstillingen
"Byens vilde væsner" er en vandreudstilling. Udstillingen fortæller om de andre væsner som mennesker deler byen med. Væsner som nyder godt af byens varme og høje bygninger. Byen er ikke bare et mylder af mennesker. Her er også andre væsner. Nogle af dem lever ganske ubemærket side om side med os, andre har vi gjort fredløse og nogle udvalgte drager vi særlig omsorg for. Fælles for dem er, at de drager nytte af byens særprægede ”natur”. For mange dyr er byen slet og ret et klippelandskab, som byder på egnede ynglepladser og føde. Andre dyr er kommet til i takt med det stigende antal grønne baggårde og grønne byrum. 

Husmåren kommer oprindelig fra klippelandskaber i Sydeuropa. Byens kunstige klippelandskab med hyggelige huler under tagene passer den fint. Sølvmågerne yngler på tagene som om, det var på klippehylder ved havet. De finder en del af deres føde i byen, men der ligger også muslingeskaller i tagrenderne. Man kan nemlig godt være havmåge, selv om man er bybo. Sommerfugle overvintrer i trappeopgange, kældre eller på lofter. Her sidder de i ly for kulde og blæst, indtil foråret kommer. Naturen i Danmark har undergået store forandringer, og måske er det på tide, vi gør op med forestillingen om, at dyrene hører til uden for byen. Folk, der bor eller arbejder i byen, får mange, fine og sjove naturoplevelser ved mødet med dyrene. 

Projektet var et samarbejde mellem FO’s grønne guider og Naturhistorisk Museum i Århus.

Udstillingen var udstillet i:
Rådhushallen i Aarhus, Skandinavisk Dyrepark i Kolind, Økoloaiet i Vejle, FO-Aarhus og Naturhistorisk Museum.

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk