Marsvin i Aarhus å ved Magasin

Jeg er født på Skt. Clemens Torv, hvor åen har og havde sit løb gennem byen og ud til Ågaden, som provinsbyen forandrede til Åboulevarden, da der blev for meget kørsel. Lindetræer voksede langs åens løb og gav de varme sommerdage en velsignet skygge. De toppede brosten gav genklang og gnister fra de tunge hestevogne, der fulgte ågadens løb, hvor der var anløb af fiskebåde, som solgte fisk fra bugten. Fra ganske lille, jeg er født i 1912, elskede vi at ligge over den lave mole og kigge ned i det strømmende vand. Sommetider prøvede vi på at fiske, dog uden held. Sommerdage stank åen, så man kunne lugte den over det meste af byen. Andre dage - antagelig efter en stærk regnperiode - steg vandet, så kældrene, der dengang var fyldt med kul og koks til opvarmning af lejlighederne, blev oversvømmet, og vandrotterne kom frem. Hvis man fangede dem, kunne man - ved at holde dem i halen - fremvise dem på den gamle politistation og få et par kroner i belønning.

Jeg har været en 10-12 år, da jeg hørte en råben ude i Ågaden. Nysgerrig løb jeg derud og så en flok mænd løbe langs åen med en stor stærk mand i spidsen. Han råbte, ”de er mine, jeg så dem først”. Det var en 5-6 stykker marsvin, som ved et uheld eller ved tvang var kommet ind ad åen og for fuld fart svømmede frem for at komme bort fra det lukkede farvand. Det var et fantastisk syn at se disse smukke, slanke kroppe danse gennem åens vand - skræmt må de have været. Jeg løb med den råbende skare af mænd, så marsvinene dreje videre der, hvor Magasin nu har sin blomstrende udstilling, mod et mål, som for dem var håbløst, idet der viste sig forhindringer i form af sluser.

Fiskehandleren råbte stadig, at det var hans fangst, da der pludselig blev råbt en besked fra politimesteren om, at han fredede de arme fisk og beordrede folk til ikke at jage dem. Skuffelsen var stor hos fiskehandleren. Vi andre trak vejret lettet, for vi undgik dette myrderi i vor gamle å. I dag har marsvin antagelig ikke mulighed for at forvilde sig ind i åen og tak for det. Jeg glæder mig over, at de stadig boltrer sig i bugten, og at de nu er fredede.

 Observeret ca. 1925

 Med venlig hilsen Gerda Høeg (maj 1999)

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk