Mågeunger på altanen

Her, hvor vi bor, har der de sidste to år ynglet måger, og der er en måge på rede nu. Et år faldt to unger ned på gaden. Dem hentede vi op på vores altan og fodrede dem, indtil de kunne klare sig og fløj væk. Vi er glade for mågerne, men jeg kan se, at der er uheldigt, at de tømmer skraldespandene, så der ligger papir og skidt rundt omkring. Vi synes, de er sjove at se på, når de skal lette. Det er, som om de skal have plads til at komme op og få luft under vingerne. De voksne fugle virker lidt på vagt over for mennesker, men ungerne virkede ikke bange, da vi samlede dem op.

Århus, maj 2007

Max Schmeling

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk