Følger mågernes liv

Jeg bor på et kollegium i Århus Nord, og her har vi rigtig mange måger. Som beboer på 3. sal kan man følge godt med i deres liv. Det meste af tiden flyver de rundt mellem blokkene og skræpper eller sidder på hustagene og nyder udsigten. Men en ting, som vi synes er lidt sjovt og sødt, er, at en af mågerne nu ligger på rede på taget af en af de andre blokke overfor. Jeg tror, at hun har ligget der i næsten to uger nu. Vi har set hanmågen (som vi går ud fra, det er) spankulere rundt omkring reden og holde udkig. Enkelte gange er han kommet med kviste til reden, men får ikke andet end hvæs og hakken tilbage fra konen. Det er lidt skægt at følge med i.

Århus, juni 2007

Tekst og Foto: Henriette Jensen

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk