Sort rotte

Rattus rattus

Kendetegn

Den sorte rotte ligner umiddelbart den brune rotte, men adskiller sig fra den på flere måder, bl.a. ved at være slankere, og ved at have en hale, der er længere end kroppen. Den sorte rotte er som regel mørk skifferfarvet, men kan også være brun og grå. Kroppen er 16-23 cm og halen 19-25 cm lang. Den sorte rotte vejer fra 150 til 250 g.

Livet uden for byen

Sort rotte kaldes også husrotte eller skibsrotte, og den stammer ligesom brun rotte fra Østasien. Den er formentlig kommet til Europa i middelalderen via skibsfarten. Den spredte sig hurtigt og blev en stor plage for befolkningen, men i 1700-tallet indvandrede den brune rotte og fortrængte den sorte.

Føde

Føden består mest af frø og korn. Tidligere troede man, at den sorte rotte kunne klare sig næsten uden vand, men det viser sig, at rotten får sit væskebehov dækket ved at slikke dug fra ruder eller drikke af tagrender.

Livet i byen

Den sorte rotte er mere varmekrævende og er i endnu højere grad tilknyttet menneskets boliger end den brune rotte. I dag er den sorte rotte et meget sjældent dyr, men bliver fra tid til anden indslæbt til havnebyer med skibe. I 1994 blev en død, sort rotte fundet i en natuglerede ved Oue Mølle i Himmerland.

Man formoder, at der findes en mindre bestand af sorte rotter på Århus Havn - formentlig det eneste sted i Jylland. Modsat den brune rotte graver den sorte rotte sjældent. Den holder gerne til højt oppe i bygningerne, hvor den har sin rede under taget på fx loftsbjælker eller i skunke.

Videre studie

Naturstyrelsen

Arkive.org video

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk