Skimmelflagermus

Vespertilio murinus

Foto: Hans Baagøe

Kendetegn

Skimmelflagermusen er en mellemstor flagermus med en kropslængde på ca. 5 cm og et vingefang på ca. 30 cm. Hårene på oversiden er mørkbrune med sølvhvide spidser, som giver den et skimlet udseende. På bugen er den flødefarvet eller gråhvid. Flyvehuden virker lys, fordi den er gennemskinnelig. Ørerne er forholdsvis korte og brede.

Livet uden for byen

Skimmelflagermusen holder til ude på landet om sommeren, hvor den jager i det åbne land over marker. Den flyver ud efter mørkets frembrud og søger efter bytte i en retlinet flugt ca. 10-20 m over jorden. Om sommeren yngler den på loftet i parcelhuse og sommerhuse.

Føde

Skimmelflagermusen lever af små flyvende insekter, især myg.

Foto: Hans Baagøe

Livet i byen

Om efteråret søger skimmelflagermusen ind til større byer, hvor man kan se den jage omkring gadebelysning, omkring store boligblokke, hospitaler og hoteller, hvor der stadig er aktive insekter på den tid af året. Vintersøvnen foregår også i store bygninger, hvor flagermusene søger ind via fx ventilationsskakter. Som regel lever mennesker og flagermus i fredelig sameksistens, men neddryssede ekskrementer kan give anledning til, at folk ønsker flagermusene fjernet.

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk