Pindsvin

Erinaceaus europeaus

Kendetegn

Pindsvinet kendes af næsten alle. Et pindsvin er 20-30 cm langt. Halen er ca. 3 cm og ørerne ca. 2 cm lange. Voksne pindsvin vejer fra 450 til 1.500 g, og de har omkring 7.000 pigge på ryggen. Piggene er i virkeligheden omdannede, meget stive hår.

Livet uden for byen

I det åbne land foretrækker pindsvin områder med spredte småskove, krat eller hegn, og de undgår store marker og store skove.

Føde

Pindsvin æder mange forskellige biller, især løbebiller, skarnbasser og snudebiller. Desuden tager pindsvinet gerne regnorme, ørentvister, tusindben og larver af sommerfugle og stankelben. Pindsvin tager snegle - både med og uden hus - men det har svært ved at åbne tykskallede snegle som fx en vinbjergsnegl. Pindsvin æder gerne ådsler, og hvis der er maddiker på, ryger de også med. Af og til tager pindsvinet også bænkebidere, hvepse, bier, myrer, edderkopper og græshopper.

Livet i byen

Pindsvin er meget almindelige i parker og haver. Pindsvin kan godt lide græsplæner, tætte hække, kompostbunker og bede med buske og stauder. Desuden bor pindsvin ofte ved menneskets boliger, enten under en busk ved husmuren, under et havehus, i et gammelt skur eller i en lade. I baggårde, hvor der er en smule bevoksning, kan man også møde dem . Pindsvinet nyder godt af havens varierede fødeudbud af insekter og smådyr og tager gerne mad, som sættes ud. Som foder til pindsvin anbefales kattemad og vand.

Videre studie

Naturstyrelsen

Arkive.org video

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk