Husmår

Martes foina

Kendetegn

Husmåren eller stenmåren, som den også kaldes, har en kropslængde på 42-48 cm og en halelængde på 23-26 cm. Vægten er 1,3-2,3 kg. Husmåren er brun og har på halsen en hvid plet, som deler sig ned over det øverste af forbenene.

Livet uden for byen

Husmåren stammer fra klippe- og bjerglandskaber i det sydlige Europa. Først for et par tusind år siden begyndte den at sprede sig mod nord. Der findes ingen forhistoriske knogler af husmåren i Danmark. De ældste kilder vidner om husmårer i Jylland, på Fyn og på Amager i 1800 tallet. På det tidspunkt var måren så talrig, at man ligefrem talte om en mårinvation. Efter anden verdenskrig var måren efterstræbt på grund af pelsen, hvilket forårsagede en kraftig nedgang i bestanden. Uden for byen er husmåren knyttet til skovbryn og hegn. Reden anlægges ofte i hule træer, gamle krage-eller rovfuglereder eller i stenbunker.

Føde

Husmåren lever hovedsagelig af smågnavere og spurvefugle, men også af bær, æg og insekter.

Livet i byen

Siden 1955 har husmåren haft en stor fremgang, formentlig i takt med udbygningen af villakvarterene i 1950'erne og -60'erne. I 1980'ere foretog man en undersøgelser af husmårens forekomst i Risskov og i Skjoldhøjparken. Begge steder var husmåren almindelig. Ved undersøgelsen fandt man overraskende også en husmår på 4. sal. Husmåren nyder godt af de lune lofter, hvor den ofte føder sine 2-3 unger. En husmår på loftet opdages ofte først, når ungerne begynder at lege. De tumler højlydt rundt og hopper hen ad loftbrædderne. Ved nøjere eftersyn kan man finde ekskrementer og måltidsrester i form af fx æggeskaller, fjer og pels. Villahavernes og parkernes store udbud af spurvefugle og bær giver husmåren gunstige betingelser i byområderne med hensyn til føde.

Videre studie

Naturstyrelsen

Arkvie.org video

 

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk