Hare

Lepus europaeus

Kendetegn

En voksen hare måler 60-70 cm fra snude til halespids, ørerne er ca. 10 cm lange, og dyret vejer omkring 4 kg. Haren er gråbrun på ryg og sider, mens bugen er helt lys, nærmest hvid.

Livet uden for byen

Haren beskrives i som en art, der først og fremmest er knyttet til det åbne land. Hermed menes de dyrkede områder samt moser, enge og klitter. Haren ses også i udkanten af skove.. Om dagen sidder haren i en lille fordybning et ”sæde”, som den har skabt med forpoterne, eller den finder et skjul ved en tot græs eller under en busk.

Føde

Haren æder græs og urter, fx mælkebøtte og kløver. Hvis sneen om vinteren dækker marken, kan haren æde kvist og bark

Livet i byen

Haren er også blevet et almindeligt syn i byen. En kortlægning af harene i Århus i juni 2008 viste, at harene ikke bare er almindelige i industriområderne, hvor der er store græsplæner, men at de også findes i villahaverne, og helt inde i byens centrum i vejrabatterne. Mens bestanden af harer er gået stærkt tilbage i det åbne land, ser haren ud til at trives i byen i bedste velgående. Byen byder på gode fødemuligheder med de mange græsarealer, måske især indenfor de senere år, hvor kommunerne har måttet skære ned på pleje af parker og vejrabatter. Det betyder flere "ukrudtsplanter" for os, men "spiselige vilde urter" for haren. Harene har vænnet sig så meget til den menneskelige aktivitet, at de hopper rundt på plænerne ved højlys dag, selv om der kører biler tæt på og selvom der kommer forbipasserende fodgængere.

Videre studie

Naturstyrelsen

Arkive video

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk