Egern

Sirurus vulgaris

Kendetegn

De fleste kender det lille, kvikke dyr med den buskede hale. Egernets krop er ca. 20 cm lang, halen 15-20 cm, og dyret vejer 250-450 g. Pelsen varierer i farve. De fleste egern er røde eller brune, men de kan være næsten sorte. Meget mørke egern findes især på Sjælland og Fyn.

Egern er mest almindelige i nåle- og blandingsskov, men kan forekomme i ren løvskov. Egernet færdes ikke gerne over længere afstande på jorden og forekommer derfor ikke i det åbne land, med mindre der er hegn og mange småskove. Egernet er til forskel fra de fleste andre danske pattedyr dagaktivt og forholdsvis let at få at se. Egernet bygger flere kugleformede reder i det område, det opholder sig i. Rederne er næsten kuglerunde og bygges som regel højt til vejrs tæt ved stammen. Om vinteren, når dagen er kort, tilbringer egernet lange perioder i reden, men det går ikke i hi.

Føde

Egernets føde er alsidig, men består hovedsageligt af frø fra nåletræer, fx rødgran, østrigsk fyr, skovfyr, sitka, douglas og lærk. Desuden tager egernet agern og bog samt nødder. Egernet æder også blomster og bær og om efteråret gerne en del svampe. Det tager også insekter og larver samt lejlighedsvis æg og fugleunger.

Livet i byen

Egern er tillidsfulde og optræder ofte i byens parker og større haver, hvor der er forskellige frøbærende træarter, og hvor de kan finde hasselbuske og bærbuske. De besøger gerne foderbrættet sammen med fuglene, især hvis man fodrer med nødder. Der er eksempler på egern, som er blevet så tamme, at de lader sig håndfodre og endda går ind i folks huse.

Videre studie

Naturstyrelsen

Se Arkive video

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk