Brun rotte

Rattus norvegicus

Kendetegn

Brun rotte kan forveksles med mosegris eller sorte rotte. Den brune rotte er ca. 20-30 cm lang og dertil en hale på 17-23 cm. Brune rotter vejer som regel mellem 200 og 250 g, men enkelte vejer mere. Pelsen er glat og varierer fra mørk brun til rødbrun og grålig. Halen virker nøgen, men ser man godt efter, er den beklædt med korte stive børster. Skal man skelne brun rotte fra andre rotter, er halen et godt kendetegn. Den brune rottes hale er næsten på længde med kroppen til forskel fra den sorte rottes, som er længere end dens krop. Mosegrisen, også kaldt vandrotten, har en hale, som er væsentlig kortere end kroppen.

Livet uden for byen

Den brune rotte stammer fra Østasien og er formentlig kommet til Europa i Middelalderen. De første beretninger om brune rotter er fra 1700–tallet. Den brune rotte har altid været knyttet til menneskelig bebyggelse og aktivitet. Om sommeren kan der dog dannes kolonier af rotter i naturen, men de kan ikke overleve strenge vintre. Førhen holdt mange rotter til omkring skraldespande, på lossepladser og ved møddinger ved landejendomme. Rotterne er imidlertid efterhånden blevet fortrængt fra disse traditionelle levesteder, fordi man i dag opbevarer affald utilgængeligt for rotter og andre dyr.

Føde

De fleste rotter lever af forskelligt organisk affald samt af korn og frø. Rotter henter desuden end del føde i naturen, fx snegle, muslinger, opskyllede fisk og ådsler af større dyr.

Livet i byen

Rotterne har fundet eksistensmuligheder i byernes store netværk af kloaksystemer. Her er der fugtigt og frostfrit, og rotterne kan finde organisk affald. Igennem kloaksystemerne kan de spredes over store områder og trænge ind i huse gennem vandlåse og utætheder. Desværre udretter de ellers ret spændende dyr en del skade, hvor de færdes. Man er derfor nødt til at bekæmpe dem. Har man rotter i baggården eller ved huset, skal det anmeldes til kommunens skadedyrsafdeling.

Man kunne frygte, at det milde vinterklima i år ville give gode betingelser for rotterne, men Århus kommune har ikke modtaget flere anmeldelser end sædvanligt.

Videre studie

Naturstyrelsen

Se Arkive video

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk