Nældens takvinge

Aglais urticae

Kendetegn

Vingerne er 4-5 cm med en rød-orangebrun bundfarve. På forkanten af vingerne er der nærmest kvadratiske felter med hvid, sort og gul farve. Bagkanten har små, lyseblå pletter afgrænset med sort. Kroppen er sort med gulbrune bløde børster.

Livet uden for byen

Nældens takvinge er almindelig i det åbne land og i haver. I yngletiden træffes den især i nærheden af bevoksninger med brændenælde. I naturen overvintrer nældens takvinge skjult i træernes revner og sprækker.

Føde

Den voksne sommerfugl lever af blomsternektar og udflåd fra sår på træer samt af saft fra gærede nedfaldsfrugter. Larverne lever af brændenældens blade.

Livet i byen

Man finder titi nældens takvinge i sovestilling med sammenklappede vinger i trappeopgangen, vindueskarmen, kælderen eller på loftet. Sommerfuglene sidder helst, hvor det er koldt, men frostfrit. Man skal lade dem sidde, for kommer de ind i varmen, vil de dø. Om foråret kan man finde dem flaksende mod ruderne, hvor de tiltrækkes af lyset. Her kan man gøre en god gerning ved at lukke dem ud.

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk