Orangemyre

Lasius fuliginosus

Kendetegn

Orangemyre er sort og nært beslægtet med sort havemyre, men mere blank. Navnet har den fåret, fordi den lugter af appelsin. En arbejdermyre er 4-6 mm, hunnen 6-7 mm og en han 4-5 mm lang.

Livet uden for byen

Orangemyren kommer frem om foråret og forsvinder sidst på efteråret. Den færdes mest i dagtimerne. I naturen anlægger den sit bo i hule træer, døde grene eller træstuppe - helst af pil, poppel eller eg. I juni og juli sværmer de vingede hanner og hunner.

Føde

Orangemyrerne lever især af søde plantesafte og bladlusenes honningdug samt af insekter og smådyr.  

Livet i byen

I bygninger lever orangemyrerne ofte under gulve og i vægkonstruktioner. Myrerne kan invadere huset i lange karavaner, og mørkfarvede områder på gulvbrædderne kan være tegn på, at der er et myrebo. Myrerne kan også finde på at anlægge deres bo i træværket i køkkenet. Reden, der nærmest ligner en stiv, sort vaskesvamp, bygges af fine træspåner, som tygges sammen med sød saft og enten blandes med jord eller isoleringsmateriale.

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk