Guldøje

Chrysopa septempunctata

Kendetegn

Lille, spinkelt insekt med store grønne, gennemsigtige vinger og lange tynde fremadrettede antenner. Vingefanget er ca. 4 cm. Guldøje lever op til sit navn, for dets øjne skinner faktisk som guld, hvis man ser dem i den rigtige belysning.

Livet uden for byen

Guldøje er almindelig i skove, krat, hegn og haver. Guldøjer flyver rundt om natten og jages ofte af flagermus, men mange arter af guldøjer har udviklet en hørelse, så de kan registrere flagermusenes ultralyde. Når guldøjer hører disse lyde, flakser de frem og tilbage eller lader sig falde til jorden. I naturen overvintrer guldøjer under bark, under sten eller andre beskyttede steder.

Føde

Guldøje lever af små insekter, honningdug og pollen. Den gulgrønne larve klækkes af æg, som guldøjet fæstner i en lang tråd under blade. Larven æder især bladlus. De små larver af guldøjer kaldes også ”bladlusløver”. Hver larve kan nå at æde over 100 bladlus.

Livet i byen

Om sommeren lever guldøjerne i det fri, men kan forvilde sig indendørs om aftenen, hvis de bliver tiltrukket af lys. Ellers er det mest om vinteren man ser guldøjerne i husene. Om efteråret opsøger de et lunt sted fx på lofter, i kældre, opgange eller udhuse, hvor de overvintrer. Guldøjerne kan ikke tåle at komme ind i varmen om vinteren. Det ville holde dem aktive, og de ville dø af sult. Om foråret vækkes guldøjerne af varmen og solen. På den tid kan man tit finde dem i vindueskarmen, hvor de enten ligger døde af sult eller tørst, eller de forsøger at komme ud.

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk