Stor og lille stueflue

hhv. Musca domestica og  Fannia canicularis

Kendetegn

Stuefluen er en mellemstor flue og kendes af de fleste. Stor stueflue er 8-9 mm, og lille stueflue er normalt 5-7 mm lang. Begge stuefluer har rødbrune øjne, en grå til sort krop og hår på både krop og ben. Vingerne er gennemsigtige med fine ribber. På forkroppen på stor stueflue kan man se mørke og lyse længdestriber. Kigger man på fluerne, mens de løber rundt, kan man se, at de bevæger hoved og munddele meget.

Livet uden for byen

Stuefluerne stammer formentlig fra Afrika, og de har fulgt mennesker over hele kloden. Stuefluerne kom først til Danmark i jernalderen, da man begyndte at holde husdyr i stalde om vinteren. Frisk gødning eller køkkenaffald, hvor fluerne kan lægge deres æg, er en forudsætning for, at de kan formere sig. Stuefluer er almindelige i hele Danmark, især i nærheden af landbrug. Lille stueflue ses især i nærheden af hønserier og minkfarme.

Føde

Stuefluen lever af forskellige sukkerstoffer og proteiner, som den finder i fx madrester fra køkkenet. Fluen gør først fødeemnet flydende med spyt, der indeholder enzymer. Derefter suger fluen maden i sig med sin snabel.

Livet i byen

Stuefluen overvintrer indendørs og især lille stueflue er en typisk husflue, som man ser suse rundt om lamper om aftenen. Den lægger sine æg på fugtige steder i fx afløb fra køkkenvasken.

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk