Lille husedderkop

Tegenaria domestica

Kendetegn

Husedderkoppen ligner et skoleeksempel på en edderkop. Den er 3-5 cm i diameter, og kroppen er lys gråbrun med pletter og bånd i mørke og grå farvetoner. Kroppen er behåret ligesom benene.

Livet uden for byen

Almindelig husedderkop er almindelig i hele landet. Den er særlig tilknyttet menneskets boliger, men forekommer også i haven på beskyttede steder i hule træer og under løs bark.

Føde

Smådyr, især små, flyvende insekter.

Livet i byen

Husedderkoppen holder især til inde i huse på lofter, i kældre, badeværelser og skure, hvor der er lunt, men ikke for tørt. Man ser den ofte løbe hen over gulvet eller opdager  dens spind. Den spinder ofte sit fangnet i et hjørne. Nettet er ikke et fint, hjulformet net, som man kender det fra andre edderkopper, men et virvar af tråde. I hjørnet af nettet sidder edderkoppen i et lille tragtformet rør af spind. Når edderkoppen mærker rystelser i nettet fra et bytte, eller hvis man forsigtigt puffer til nettet med en lille pind, farer edderkoppen ud fra sit skjul. Er det et bytte, bider edderkoppen det ihjel med sine giftkroge. Den gylper derefter fordøjelsesvæske ud over byttet, så det delvist opløses til en næringsrig væske, som edderkoppen suger i sig.

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk