Murbi

Colletes daviesanus

Kendetegn

En lille, brun, behåret bi, ca. 1 cm lang, dvs. ca. halvt så stor som en honning bi.

Livet uden for byen

Naturligt lever murbien ved skrænter af ler og kalk, hvor den graver sine cylindriske, vandrette gange på tykkelse med en blyant. For enden af gangen, som er 10-20 cm dyb, anlægges en celle på ca. 1 cm. Cellen fyldes med blomsterstøv og honning, der skal fungere som foder for de kommende larverne. Derefter lægger murbien et æg og lukker cellen med et låg af noget, der minder om silkepapir. Flere nye celler anlægges, indtil gangen er fyldt. Larverne lever af foderet i cellerne og kommer frem den følgende sommer.

Føde

Pollen og nektar. Om sommeren ses murbien især i rejnfan og forskellige kurveblomster.  

Livet i byen

Hvis der er sparet på kalken i mørtlen mellem murstenene, er der gode betingelser for murbier. Det ligefrem drysser ned med sandkorn, når murbien graver gange i fugerne.

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk