Tyrkerdue

Streptopelia decaocto

Kendetegn

En lille, spinkel, sandfarvet due med rosa skær og karakteristisk sort nakkebånd. Han og hun ligner hinanden. Ungfuglene er lidt mørkere end de voksne og mangler det sorte nakkebånd.

Livet uden for byen

Tyrkerduen stammer fra Balkan. Den blev først set i Danmark omkring 1950, men har siden bredt sig til hele landet. Tyrkerduen er stærkt tilknyttet mennesket og findes aldrig i skove, som ikke er i nærheden af menneskelig bebyggelse. Gårdspladser med kornspild, kornsiloer og hønsegårde på landet kan udgøre en væsentlig fødekilde for tyrkerduen. Tyrkerduen bliver i Danmark om vinteren.

Føde

Tyrkerduen lever overvejende af planteføde, fx korn, spirer og grønne blade, men om sommeren kan vilde planters frø samt insekter og snegle supplere kosten.

Livet i byen

Tyrkerduen er meget almindelig i byerne, hvor den kan finde brødaffald. Desuden er den en hyppig gæst ved foderbrættet. I yngleperioden lever duerne parvis, men om efteråret kan de samles i små flokke og strejfe rundt. Ikke ynglende fugle kan dog ses i småflokke året rundt, ofte i nærheden af pakhuse med korn og foderstoffer eller ved dyreparker, hvor der spildes majs og korn. Reden anlægges i en busk eller et træ, sjældent på bygninger. Første hold æg lægges i marts eller april, og tyrkerduen kan yngle helt hen i oktober. Hunnen lægger 2 æg som udruges af både han og hun i 14-16 dage, og ungerne er flyvefærdige, når de er 18-20 dage gamle. Det er ikke ualmindeligt, at tyrkerduen lægger 4-6 kuld om året, men det er sjældent, at der udruges mere end 2-3 kuld.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk