Troldand

Aythya fuligula

Kendetegn

En lille, kompakt and. Hannen er sort med markante hvide sider og lang nakketop. Hunnen er brun med lidt lysere sider, mørkbrunt hoved og kort nakketop. Når hannen ikke er i yngledragt, ligner den hunnen. Ungfuglene ligner også hunnen, men har brune øjne til forskel fra de voksne fugles gule øjne.

Livet uden for byen

Troldanden yngler i næringsrige søer og moser samt i brakvandslaguner og lavvandede fjorde med rig bundvegetation. Troldænderne yngler parvis eller i flok, ofte i forbindelse med hættemågekolonier. Uden for yngletiden færdes troldænderne ofte i store flokke på åbent vand i større søer eller langs lavvandede kyster. Mange overvintrer i danske farvande sammen med andre troldænder nordfra, men mange trækker til Vesteuropa, bl.a. i England og Portugal.

Føde

Troldanden søger sin føde på lavt vand (normalt 2-5 m), hvor den dykker efter muslinger og snegle. Troldænder æder også lejlighedsvis krebsdyr, fisk, vandplanter og korn.

Livet i byen

I de senere år er der blevet flere og flere troldænder i byparkernes søer, hvor enkelte par også yngler. Søerne i byerne er ofte næringsrige og formentlig rige på snegle og småfisk. Reden placeres skjult i vegetationen på land eller omgivet af vand. Hunnen lægger 8-11 æg midt i maj. Æggene udruges af hunnen på ca. 25 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 45-50 dage, men kan klare sig alene længe før.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk