Spurvehøg

Accipiter nisus

Kendetegn

Spurvehøgen er en lille rovfugl med korte, afrundede vinger og lang hale. Der er stor forskel i størrelse kønnene imellem. Hannen er 32-34 cm lang, hunnen 38-40 cm. Hannen har mørkgrå overside og lysegrå underside med rødbrune tværstriber. Hunnen har brungrå overside og lys underside med mørkegrå tværstriber. Ungernes fjerdragt ligner hunnens, men tværstriberne på undersiden er bredere.

Livet uden for byen

Spurvehøgen er en almindelig rovfugl i Danmark. Den yngler fortrinsvis i nåle- eller blandingsskov. Reden lægges oftest i forholdsvis unge grantræer (20-30 år). De vestjyske- og størstedelen af de sjællandske spurvehøge er trækfugle, som overvintrer i Vest- og Sydeuropa, mens resten af landets spurvehøge overvintrer i Danmark.

Føde

Spurvehøgen er specialist i at fange småfugle, selvom hunnen kan tage en due. Kun i sjældne tilfælde tager spurvehøgen mus.

Livet i byen

Spurvehøgen ses ofte inde over byen, og den jager småfugle i byens baggårde. Dens korte vinger og lange hale gør, at den let manøvrerer rundt mellem bygningerne. Spurvehøgen stryger ofte i lav højde rundt ved husmure, hække og buskads på jagt efter småfugle - eller den overrasker dem ved foderbrættet. Spurvehøgen yngler i bynære skove og i sjældne tilfælde i tætte bevoksninger inde i byen.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk