Skovspurv

Passer montanus

Kendetegn

Skovspurven ligner en gråspurvehan, men kendes let fra denne på sin brune pande og sin sorte kindplet. Hannen og hunnen hos skovspurven har samme fjerdragt i modsætning til gråspurven.

Livet uden for byen

Skovspurvens stammer ligesom gråspurvens sandsynligvis fra Mellemøsten, og skovspurven er også nært knyttet til mennesker. Den er almindelig i større haver, ved gårde og huse på landet samt i alléer og skovbryn. Langt de fleste skovspurve bliver i Danmark om vinteren.

Føde

Skovspurven lever af frø fra forskellige urter, men tager også en del insekter og edderkopper, som den søger i nærheden af buske og træer på steder med kort vegetation. Om vinteren kommer den også gerne på foderbrættet.

Livet i byen

Skovspurven er almindelig i parker og ses også i gårdhaver og i nærheden af grønne områder. Skovspurven anbringer sin rede under tage, i murhuller, i redekasser eller mere naturlige redehuller i gamle træer. I begyndelsen af maj lægger hunnen 4-6 æg, som han og hun udruger i fællesskab. Æggene klækkes efter 11-13 dage, og ungerne forlader reden efter yderligere 13-15 dage. Flere par skovspurve kan danne en lille koloni, hvor de yngler tæt på hinanden og sidder i træer og buske og kvidrer ligesom gråspurvene.

Videre læsning

Fugle og Natur

Dof

The Internet Bird Collection

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk