Silkehale

Bombycilla garrulus

Kendetegn

Silkehalen er let at kende på sin lange top og sin farvestrålende fjerdragt. Desuden kan man som regel høre silkehalerne på lang afstand. Deres stemmer lyder som, når der ringes med en masse små sølvklokker. Silkehalen er lidt mindre end en stær og kraftigt bygget. Den er lys brun med sort strube og øjenstribe. Halespidsen er gul ligesom vingespidserne. Vingerne er sorte med hvide bånd, og armsvingfjerenes spidser har røde pletter, der ser ud, som om de er malet på med rød neglelak. Hunnen kan kendes fra hannen på, at farvetegningerne er lidt mindre iøjnefaldende.

Livet uden for byen

Silkehalen yngler ikke i Danmark, men den er en ret almindelig vintergæst på gennemtræk mod Middelhavet. Silkehaler kan især ses i Danmark fra sidst i september til november, mens de om foråret på deres vej tilbage til yngleområdet er mindre synlige. Det er dog ikke hvert år, silkehalerne aflægger visit.

Føde

Om vinteren opsøger silkehalerne bærbuske, især røn, bornholmsk røn og hvidtjørn.

Livet i byen

Silkehalerne er lette at få at se i byen. De drager rundt i små flokke og slår sig ned i buske og træer med bær i parker, på kirkegårde og i andre grønne områder. Fuglene er ikke særlig sky, og man kan betragte dem på ganske nært hold.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk