Sølvmåge

Larus argentatus

Kendetegn

Sølvmågen kendes især på sin størrelse - den er tydeligt større end både hættemågen og stormmågen. Den har et kraftigt, gult næb med en rød plet,ryggen er sølvgrå og benene lyst kødfarvede.

Livet uden for byen

Sølvmågen yngler i Nord- og Vesteuropa. I Danmark yngler sølvmågen især i kolonier på øer og holme ved lavvandede kyster og fjorde, men andre steder i Europa yngler den også på klipper. Sølvmåger er stort set altædende, og føden består mest af fisk, men også af smådyr, plantedele, fugle, ådsler og affald. I begyndelsen af 1800-tallet ynglede sølvmågerne fortrinsvis ved vestkysten og i Kattegat, men i dag er der kolonier ved de fleste danske kyster og også enkelte steder inde i landet. Bestanden af sølvmåger voksede især kraftigt fra 1960 til 1973, formentlig på grund af de dengang åbne lodsepladser.

Livet i byen

I de senere år er sølvmågerne begyndt at yngle på bygninger i havnebyer - ikke kun i danske, men også i andre europæiske havnebyer yngler sølvmågerne på byens tage. Mågerne lever af madaffald fra byen, men muslingeskaller i tagrenderne vidner om, at byens måger også henter en del føde ved havet. Især i yngletiden er sølvmågerne støjende, og mange byboere generes af støjen. Der er imidlertid også folk, som synes, at mågerne er sjove at betragte. Sølvmågen bygger en rede af tang og græs og lægger 2-4 æg. Begge forældre ruger og tager sig af ungerne. Æggene klækker efter 25-27 dage, og ungerne er flyvefærdige efter ca. 42 dage.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk