Råge

Corvus frugilegus

Kendetegn

En typisk kragefugl af udseende. Fjerdragten er sort med purpur metalglans. Den voksne råge kan minde om en sortkrage, men kan kendes på et lyst nøgent parti ved basis af næbbet. Han og hun ligner hinanden. Ungfuglene mangler metalskæret og er brunsorte. Desuden mangler de unge fugle det nøgne parti ved næbbet.

Livet uden for byen

Rågen er mest talrig i de østlige egne af Danmark og på Bornholm, mens den forekommer ret spredt i Vest- og Nordjylland. Råger yngler i ret synlige kolonier i mindre skove eller i udkanten af større skove, som grænser ud til det åbne land. Rågerne er ofte meget sky i det åbne land. En del råger bliver i landet, mens andre overvintrer i Vesteuropa fra oktober/november til februar/maj. Om vinteren kommer der en del råger fra Skandinavien og Baltikum og overvintrer i Danmark.

Føde

Rågerne fra skovene søger føde på markerne i spredte flokke, ofte sammen med alliker. Føden er alsidig. De æder insekter, regnorme, stankelbenlarver og snegle samt korn, kartofler og rødder. I byerne ser man dem tit tidligt om morgenen tømme skraldespande for at finde madrester.

Livet i byen

Byens råger jages mindre og er derfor mindre sky. Rågekolonier kan bestå af ganske få par til flere hundrede individer. I byerne kan kolonier med de larmende råger være upopulære hos folk, som søger stilhed i grønne omgivelser væk fra byens larm. Hunnen lægger 3-6 æg i slutningen af marts eller i begyndelsen af april og ruger i 16-18 dage. Under rugningen fodres hunnen af hannen. Ungerne er flyvefærdige efter ca. 30 dage, men afhængige af forældrene de næste 5-6 uger.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk