Natugle

Strix aluco

Kendetegn

Natuglen er en kraftig bygget ugle med stort, bredt hoved, mørke øjne og en kort bred hale og brede vinger. Fjerdragten er gråbrun eller rødbrun med mørke aftegninger i v- mønstre. Han og hun ligner hinanden, og ungfuglene kan kendes fra de voksne på deres dunede- og tværstribede fjerdragt. De jager om natten og flyver næsten lydløst.

Livet uden for byen

Natuglen er en almindelig fugl i Danmark, dog mest i de østlige dele af landet. Den findes ikke på Bornholm og Samsø. Den foretrækker ældre, parkagtige løvskove med lysåbninger og gamle træer. Natuglerne bliver i Danmark om vinteren og holder et fast territorium. Ungfuglene kan dog strejfe noget rundt.

Føde

Natuglen lever hovedsageligt af rødmus og markmus, men tager også spidsmus, rotter, fugle, krybdyr, padder og regnorme. Natuglen holder gerne øje med bytte i skovbunden fra en gren i et træ.

Livet i byen

Natugler findes i mange byer, især i parker og på kirkegårde, hvor der er opsat kasser, eller hvor der findes gamle træer. I byområder er der også adgang til åbne arealer, fx græsplæner, hvor uglerne kan jage mus. Reden anlægges i et hult træ eller en redekasse, evt. overtager uglen en gammel krage eller rovfuglerede. Natuglen lægger normalt sine 3-5 æg i marts. Hunnen ruger alene i 28-30 dage, hvor den fodres af hannen. De første par uger med unger er hunnen tæt knyttet til reden, og hannen skaffer al føden. Senere fodrer begge forældre ungerne, som forlader reden efter 25–30 dage. De er selvstændige efter ca. 3 måneder.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk