Musvit

Parus major

Kendetegn

Stor mejse med gul underside, hvide kinder, grågrøn overside og blå vinger. Desuden har musvitten på hovedet en meget karakteristisk sort aftegning, som omkranser kinderne og løber ned over halsen og videre ned langs midten af bugen. Han og hun ligner hinanden. Ungfuglene kendes fra de voksne på de gule kinder.

Livet uden for byen

Musvitten er en meget almindelig ynglefugl i hele landet. Den træffes i al slags skov og i krat, hvis blot der er mulighed for redehuller. Antallet af musvitter begrænses som regel på grund af mangel på egnede redehuller. Musvitter er territoriale, men i vintermånederne strejfer de rundt i småflokke. Danske musvitter bliver i landet om vinteren, hvor de får selskab af musvitter fra Skandinavien og Baltikum.

Føde

Ungerne fodres udelukkende med dyrisk føde, ellers lever musvitterne af mange forskellige fødeemner, fx bær, frø, insekter og køkkenaffald.

Livet i byen

Musvitten er en meget almindelig fugl i parker, på kirkegårde, i baggårde og i haver. Den er tillidsfuld og let at få øje på i træer og buske. Den kommer trofast til foderbrættet. Musvitterne nyder godt af, at der opsættes redekasser, og at der fodres om vinteren. Arten er mere almindelige i haver end i naturen. Musvitter er nysgerrige og undersøgende i deres fødesøgning. I 1960'erne, da der endnu blev leveret mælk ved døren, fandt musvitterne ud af at hakke hul på mælkekapslen og skumme fløden øverst i flasken. Reden placeres i en redekasse eller et hult træ. Her lægger hunnen 8-10 æg i begyndelsen af maj, lidt afhængigt af vejret. Hunnen ruger i 12-13 dage, hvor den fodres af hannen. Ungerne fodres af begge forældre og forlader reden, når de er 15-22 dage gamle. Musvitter lægger ofte to kuld pr. sæson.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection      

                   

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk