Mursejler

Apus apus

Mursejleren er med sin næsten ensfarvede sortbrune fjerdragt og lange, sabelformede vinger let at skelne fra svalen. Han og hun er ens af udseende. Oversiden er sortbrun med et svagt grønligt skær, mens fjerene ved hage og hals er hvidbrune. Ungfuglene er brunlige med hvidgrå fjerkanter, og fjerdragten mangler det grønlige skær.

Livet uden for byen

Mursejleren er mest almindelig i det sydlige og østlige Danmark, hvor den yngler på bygninger. I sjældne tilfælde har man set fuglene yngle i forladte spættereder. Mursejleren tilbringer hele sit liv i luften, også om natten. Mursejleren har kun fast grund under fødderne, når den er på reden. Mursejlerne overvintrer i Afrika og kommer til Danmark sidst i april eller i maj og forlader landet igen fra slutningen af juli til oktober.

Føde

Mursejlerens føde består af insekter, som flyver i det øvre luftlag. Maveundersøgelser har vist, at den især æder døgnfluer, tæger, cikader, bladlus, fluer, myg og små biller, og at den også tager en del edderkopper, når de flyver rundt i luften ved hjælp af deres flyvetråde. Mens svalerne i dårligt vejr flyver tættere på jordoverfladen, bruger mursejleren sin fantastiske flyveevne og flyver væk fra området med dårligt vejr, ofte flere kilometer væk. Det betyder, at ynglende fugle kan risikere at være væk fra ungerne i nogle dage. Ungerne går i den periode i en slags dvaletilstand og kan overleve op til 10 dage, indtil forældrene og det gode vejr er tilbage.

Livet i byen

I Danmark er mursejlerne tæt knyttet til menneskers byggerier. De yngler især på bygninger, i kirketårne og på siloer. Mursejlerne ses ofte i flok højt oppe i luften, hvor de udstøder deres karakteristiske hvin. Reden placeres i hulninger i mure eller under tagudhæng. Der lægges 2-3 æg sidst i maj, og de udruges af begge køn. Ungerne bliver i reden mellem 37 og 56 dage, afhængigt af vejrforhold og fødeindtag. Begge køn deltager i opfostringen af ungerne.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk