Landsvalen

Hirundo rustica

Kendetegn

Landsvalen er meget karakteristisk med sin lange, kløftede hale, sin metalglinsende, blåsorte ryg og den rødbrune strube og pande. Vingerne er sorte, og bugen er hvid. Han og hun ligner hinanden, men hanner har gennemsnitligt lidt længere yderfjer end hunnerne. Ungfuglene er gulbrune på strube og pande og har ikke de lange ydre halefjer.

Livet uden for byen

Landsvalen yngler over hele landet og er stærkt knyttet til mennesket. Oprindeligt ynglede landsvalen i klippehuller, og den har sandsynligvis ikke ynglet i Danmark, før der kom bygninger. I dag holder landsvalerne især til ved økologiske landbrug. Førhen, da staldene var mindre lukkede, var der landsvaler på alle gårde. Landsvalen yngler inde i bygninger og behøver ikke meget sprække i et vindue for at kunne komme ind. Landsvalerne ankommer fra vinterkvarteret i det sydlige Afrika i april og maj og forlader landet igen fra sidst august til midt i november. 

Føde

Landsvalen fanger næsten al sin føde i luften, hvor den jager nær jorden og undtagelsesvis over 100 m oppe. I modsætning til andre svaler kan landsvalen tage sin føde i svirreflugt fra fx trækronernes blade, fra oprette strå, murflader eller vandoverflader. Landsvalen tager især flyvende insekter som myg, fluer, døgnfluer, flyvende myrer, mindre bier og biller samt små sommerfugle.

Livet i byen

Landsvalen yngler sjældent i byerne, men ved badeanstalten "Den Permanente" i Århus har der i mange år været en mængde landsvaler, som har ynglet i omklædningsbåsene af træ. Ellers ses landsvalerne kun i byerne i træktiden, hvor de samler sig i større flokke på antenner, ledninger og tage. Landsvalen bygger som regel sin rede inde i huse, i garager, i stalde, lader, bryggerser og skure af træ. Den skålformende rede bygges i løbet af 4-15 dage af fugtigt ler og strå. Ringmærkninger har vist, at svalerne vender tilbage til samme sted år efter år. Æggene lægges med en dags mellemrum i slutningen af maj. Inden midten af august kan svalerne nå at udruge 2-3 kuld unger. Hunnen lægger 4-7 æg og ruger i 12-18 dage. Efter klækningen bliver hunnen på reden de første 2-3 dage. Forældrene deles om at fodre ungerne, som forlader reden, når de er 19-23 dage gamle.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk