Knopsvane

Cygnus olor

Kendetegn

Knopsvanen er en af tre arter af svaner, der yngler i Danmark. Alle voksne svaner har helt hvid fjerdragt. Knopsvanen kendes fra de øvrige svaner på det rødgule næb og den store sorte knop ved næbets rod. Hunnen har lidt mindre næbknop end hannen, men ellers ligner de to køn hinanden. De unge fugle har en smudsiggrå fjerdragt, som i løbet af vinteren falmer til brunlige farver. Når svanen er omkring et år gammel, fælder den og får sin hvide fjerdragt.

Livet uden for byen

Knopsvanen er i dag en meget almindelig fugl over hele landet. Den yngler i søer, moser, lavvandede fjorde og - især om vinteren - ved lavvandede kyster med meget bundvegetation. Ikke ynglende knopsvaner holder året igennem sammen i småflokke ved lavvandede kyster. De fleste danske knopsvaner bliver i landet om vinteren, men et fåtal trækker til Vesteuropa fra november-december til februar-marts.

Føde

Knopsvanen lever af vandplanter, som den river løs fra bunden, så langt dens hals nu kan nå. Den står ofte på hovedet med halen i vejret for at nå ned til planterne. Blandt de vigtigste fødeemner er planter som tusindblad, havgræs, vandaks og blæretang. Knopsvanen kan også i sjældne tilfælde græsse på land eller søge føde på en kornmark.

Livet i byen

Mange knopsvaner har slået sig ned i søer i byens parker. Da svanerne lever af planter på lavt vand, kan de have svært ved at finde føde om vinteren. De tager da gerne foder, udlagt af mennesker, og nyder godt af, at områder af søerne holdes isfrie. Knopsvaner yngler første gang, når de er 3-4 år gamle, og fuglene danner ofte livslangt parforhold.

Han og hun bygger i fællesskab en stor rede mellem planterne tæt ved vandkanten eller et stykke inde i rørskoven. Æggene lægges i begyndelsen af maj. Hunnen er alene om at udruge de 8-10 æg. Det tager 35-60 dage. Ungerne passes af begge forældre, indtil de er flyvefærdige efter ca. 4 måneder.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof 

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk