Hvid vipstjert

Motacilla alba

Kendetegn

Hvid vipstjert er en lille, slank, sort og hvid fugl, der - som navnet siger - vipper med halen. Han og hun ligner hinanden med sort nakke, hals og hale og bug samt hvide kinder og pande. Vinger og ryg er grå, dog er vingerne med sorte og hvide tegninger. Hos hunnen er der ikke så skarp en overgang fra den sorte nakke til den grå ryg, som det er tilfældet hos hannen. I vinterdragt er farverne mere afdæmpede og urene i tegningerne. Ungerne ligner de voksne i vinterdragt.

Livet uden for byen

Hvid vipstjert er almindelig i Danmark. Den træffes ved stengærder og gårde i det åbne land og holder ofte til på strandenge. I skove holder den til i lysninger ved fx brændeskure og brændestabler. Vipstjerten ankommer fra vinterkvartererne i Middelhavsområdet fra midten af marts til midt i april og forlader landet igen i september og oktober. Enkelte vipstjerter overvintrer i Danmark.

Føde

Vipstjerten lever næsten udelukkende af insekter, som den fanger i luften. Den løber rundt på jorden og flyver pludselig 1-2 meter i vejret og snapper et levende insekt. Vipstjerten tager også andre smådyr end insekter og lejlighedsvis også korn.

Livet i byen

Vipstjerten holder til ved bebyggelse, hvor der er store åbne flader, især ved banelegemer, langs veje, i industrikvarterer og havneområder. Reden anbringes ofte i murhuller, i stengærder og brændestabler eller på en bjælke i en lade eller en lagerhal. Reden, der bygges af hunnen, består af kviste, græsstrå, mos, rødder og fores med hår og fjer. Der lægges 5-6 æg, og det er almindeligt, at vipstjerten får to kuld om året. Hunnen ruger det meste af tiden, og efter 12-13 dage udklækkes ungerne. De fodres både af han og hun og er flyvefærdige efter 14 dage. Det første kuld unger fodres til sidst ofte udelukkende af hannen, mens hunnen begynder på det næste kuld.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk