Husskade

Pica pica

Kendetegn

Husskaden er med sin sort-hvide fjerdragt den mest iøjnefaldende af vores kragefugle. De øverste vingefjer er hvide ligesom bugen, og de øvrige fjer er sorte med metalskær. Hunnen er lidt mindre end hannen, ellers ligner de to køn hinanden. Skaden sidder tit i toppen af et træ eller en halvstor busk.

Livet uden for byen

Husskaden forekommer næsten overalt i Danmark i det åbne land ved hegn og i skovbryn. Skaderne uden for byen er sky og flygter endog ved forstyrrelse på lang afstand. De bliver i landet om vinteren.

Føde

Skaden tager mest dyrisk føde i form af insekter (stankelben og dens larver), snegle, orme, ådsler samt fugleæg og -unger. Desuden kan finder den ådsler og madaffald i byen. Skaden finder det meste af sin føde på jorden.

Livet i byen

I byerne ses skaden i parker, på kirkegårde og i andre grønne områder. Skaden bygger sin store kugleformede rede i et træ, ofte en hvidtjørn. Den lægger 5-9 æg i slutningen af marts, og hunnen ruger i 17-19 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 24-30 dage, men familien følges ofte ad til langt hen på efteråret. Skader besøger også foderbrættet, men det sker ofte tidligt om morgnen.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk