Hættemåge

Larus ridibundus

Kendetegn

Lille måge, der om sommeren let kendes på de røde ben, det røde næb og den sortbrune hætte. Om vinteren har hættemågen ingen hætte, men en sort plet ved øret. Ellers er de voksne måger hvide med grå vinger og sorte vingespidser. Ungfuglene har brun ryg samt brune vinger og tegninger i hovedet. Benene er gullige. Hættemågens hætte når ikke helt ned i nakken som hos sorthovedet måge.

Livet uden for byen

Hættemågen er den almindeligste måge i Danmark. Den yngler i kolonier, som ofte rummer over 1.000 par. Kolonierne anlægges både på strandenge langs kysterne, på småøer og inde i landet ved søer og moser. De fleste hættemåger er trækfugle og tilbringer vinteren i Vest- og Sydeuropa eller i Nordafrika. Hættemågerne trækker sydpå fra sidst i juli til november og vender tilbage i marts og april. En del overvintrer dog også her i landet.

Føde

Hættemågen har et varieret fødevalg. Den lever af muslinger, krebsdyr og fisk, især hundestejler, ulke, nålefisk, skaller, samt regnorme, insekter, fx larver af stankelben og smelder. Desuden tager hættemåger planterester og affald.

Livet i byen

Hættemågen ses næsten alle steder i byen, ved søerne, i trafikken, på græsplæner, på tage og i havneområder. Den tager villigt foder, der smides ud til ænderne eller op i luften. Hættemågen ses ofte flyvende mellem bilerne på gaden, hvorfra den hurtigt samler madrester op. Hættemågen yngler ved byens søer og er også set ynglende på flade tage. Hunnen lægger sidst i april 3 æg, som udruges af han og hun i fællesskab. Æggene klækker efter 23-26 dage, og ungerne er flyvefærdige, når de er ca. 35 dage gamle.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof

 

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk