Gråspurv

Passer domesticus

Kendetegn

Lille, kraftigt bygget, gråbrun fugl. Hannen har grå pande, kinder og underside. Nakken, ryggen og vingerne er brunlige, og halsen er sort. Hunnen er brunlig på oversiden af hovedet samt på ryg og vinger, mens kinder er grålige ligesom hals og underside. Ungerne ligner hunnen. Fuglene færdes ofte mange sammen og høres tit fra buske og slyngplanter, hvor de kvidre i kor. Gråspurven kan forveksles med skovspurven.

Livet uden for byen

Gråspurven er almindelig over hele landet, men yngler kun i forbindelse med menneskelig bebyggelse. Sandsynligvis levede gråspurvenes forfædre på Afrikas savanne. Gråspurve fulgte med agerbruget op gennem Europa. Jo længere nordpå gråspurven spredte sig, desto tættere blev den knyttet til mennesket, bl.a. for at finde husly og foder i strenge vintre. Agerbruget udvikledes i Mellemøsten for ca. 11.000 år siden og bredte sig derfra op gennem Europa i takt med, at klimaet blev mildere efter sidste istid.

Føde

Gråspurven søger ofte sin føde på åbne pladser. Her finder den korn, madrester, ukrudtsfrø og insekter.

Livet i byen

Gråspurven yngler i byen, ved gårde og huse. Spurvene bygger reder i bygninger, fx under taget, i trækkanaler, murhuller samt i espalierer og kraftige vedbend, som vokser op ad husmure, men de benytter også gerne kasser. Gråspurve yngler ofte i små kolonier. Reden er kugleformet, og hunnen lægger 5-6 æg 2-3 gange i løbet af en sæson. Det første kuld lægges sidst i april.

Det er hovedsageligt hunnen, som ruger. Æggene klækkes efter 11-14 dage, og ungerne er flyvefærdige efter 14-17 dage.

Videre læsning

Fugle og natur 

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk