Grønirisk

Carduelis chloris

Kendetegn

En tæt bygget finke i spurvestørrelse med et kraftigt næb. Den voksne han er gulgrøn med sorte og gule felter på vingerne og på siden af halen. Hunnen er mere grågrøn med svagere gule felter. Ungfuglen kendes på de mørke småstriber på hals og bug.

Livet uden for byen

Grønirisken er almindelig i hele landet. Den holder til i den åbne løvskov med meget buskvegetation, i skovbryn og nåletræsbevoksninger med fx juletræer og i områder med mange stedsegrønne buske. Reden anlægges ofte i tætte nåletræer eller i en stedsegrøn busk. En del grønirisker overvintrer her i landet. Andre trækker til Vest- og Sydvesteuropa om vinteren og vender tilbage til Danmark i perioden februar-maj.

Føde

Som de fleste andre finker søger grønirisken det meste af føden på jorden, hvor den finder frø af forskellige urter. Ungerne fodresmed insekter, men i sidste del af redetiden bliver ungerne fodret med frø. Om efteråret er hybenfrø et eftertragtet fødeemne. Grønirisker er flittige gæster ved foderbrættet, hvor de tit optræder i småflokke.

Livet i byen

Parklandskaber, kirkegårde og haver med spredte træer og buske er oplagte ynglesteder for grønirisken. Fodring om vinteren på fuglebrættet giver grønirisken gunstige forhold. I byområder anlægger den reden i tætte buske eller tætte slyngplanter som fx vedbend. Reden består yderst af grønt mos, strå og rodtrævler, og inderst er den foret med uld, hår og fjer. Reden bygges næsten udelukkende af hunnen, som lægger 4-6 æg sidst i april. Hunnen ruger i 13-14 dage og fodres af hannen. Begge køn deltager i opfostringen af ungerne, som forlader reden efter 13-16 dage. Grønirisken får to til tre kuld i løbet af en sæson.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk