Grønbenet rørhøne

Gallinula chloropus

Kendetegn

Den grønbenede rørhøne er lidt mindre og slankere end blishønen. Dens fjerdragt er sort, og den har en rød blis i panden (rødt pandeskjold). Den har en hvid stibe langs siderne af kroppen og er helt hvid under halen. Som navnet antyder, har den grøngule ben. Hannerne er gennemsnitligt lidt større end hunnerne, men ellers ligner de hinanden. Ungfuglene er gråbrune og mangler den karakteristiske røde pandeblis.

Livet uden for byen

Den grønbendede rørhøne er udbredt i hele landet, dog mest almindelig i de østlige dele. Den foretrækker næringsrige søer med meget vegetation og kan findes ved småsøer, moser og planterige kroge af større søer og fjorde. Uden for byen kan rørhønen være svær at få at se, da den lever skjult i vegetationen. En del rørhøns bliver i landet om vinteren, men de fleste overvintrer i Vest- og Sydeuropa. Rørhønsene vender tilbage til Danmark i løbet af marts og april.

Føde

I modsætning til blishønen dykker rørhønen sjældent. I sommerhalvåret tager den en del vandinsekter, snegle, orme og vandplanter samt frø og græs. Den går ofte rundt på vandplanterne langs bredden. Om vinteren æder rørhønen gerne foder, som kastes eller lægges ud til ænder og svaner.

Livet i byen

Rørhønen er et almindeligt syn i søer og damme i byens parker. Her har den vænnet sig til menneskelig aktivitet og er let at få at se. De næringsrige søer, som ofte findes i byerne på grund af fuglefodring passer rørhønen godt, og den supplerer gerne kosten med brødstumper og frø. Reden anbringes på bredden skjult mellem planterne. Rørhønen lægger 5-10 æg sidst i april. Både han og hun ruger og fodrer ungerne. Æggene udruges på 21-22 dage, og ungerne er flyvefærdige efter 40-50 dage. Rørhøns får tit to og nogle gange tre kuld unger om året. Ældre unger hjælper tit til med fodringen af yngre søskende.

Videre læsning

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk