Gråand

Anas platyrhynchos

Kendetegn

Hannen er let at kende, når den fra oktober til juni er i "pragtdragt". Den har grønt hoved, hvid halsring, rødbrunt bryst, grå krop og sort hale. Efter fældningen af pragtdragten ligner han og hun hinanden, men andrikken kendes let på sit gule næb. Hos de fleste andearter er hunnerne brune med mørke tegninger på fjerene og kan derfor være svære at bestemme. Gråanden kan dog kendes på halens hvide sider og det flotte blå vingebånd, som ses når den flyver.

Livet uden for byen

 Gråanden forekommer over i hele landet. Den stiller ikke de store krav til landskabet, men yngler især ved ferske vande, dvs. ved moser, søer, vandhuller og åløb. Den yngler dog også ved strande, på holme og småøer. Dræningen af landskabet har ødelagt mange af gråandens naturlige ynglesteder. Uden for byerne er gråanden lige så sky som andre ænder. De fleste gråænder bliver i Danmark om vinteren, men enkelte flyver til Sydfrankrig og England.

Føde

Gråanden snadrer efter sin føde i vandoverfladen eller på lavvandede områder, hvor den kan nå bunden ved at stå på hovedet med halen i vejret. Gråanden kan dykke, men gør det sjældent. Den lever af muslinger, snegle, insekter, krebsdyr, vandplanter samt frø af fx kogleaks, vandaks og sumpstrå. Gråænder tager også lejlighedsvis korn på landmandens marker. Ænderne i byerne nyder godt af byboernes fodringer ved søen året igennem.

Livet i byen

Byens søer har på mange måder kompenseret for manglende yngleområder i det åbne land. Mange gråænder i samme sø vidner om, at livsbetingelserne er optimale. Gråænderne lader sig tillidsfuldt fodre ved søen året rundt, og der opsættes ofte ynglekasser på små, kunstige øer. Gråanden er en af de bedst kendte fugle i byen. Det er nemt at få indblik i gråandens familieliv - lige fra parringstiden, hvor andrikken følger bagefter hunnen - indtil flokken af ællinger dukker op i en lang række efter hunnen på søen. Gråænder yngler ikke kun ved søbredden. De er også kendt for nogle gange at placere reden de mærkeligste steder på fx tage, i baggårde eller altankasser.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk