Bogfinke 

Fringilla coelebs

Kendetegn

Bogfinkehunnen er brunlig og kan ligne en spurv, mens hannen er farvestrålende rødbrun og blågrå om sommeren. Bogfinken kendes bedst på de to tydeligt sorte og hvide vingebånd. Hannen har blågråt hoved og nakke, rødbrune kinder, bug og ryg. Vinger og hale har lyse kanter. Om vinteren er hannen lidt mere afdæmpet i farverne. 

Livet uden for byen

Bogfinken er meget almindelig over hele landet, og den stiller ikke de store krav til ynglestedet, når blot der er træer. Bogfinken yngler i alle slags skov samt i parker og haver. De fleste bogfinker bliver i landet hele vinteren, men en del overvintrer i Vest- og Sydeuropa. 

Føde

Bogfinken finder det meste af sin føde på jorden. Den lever af frø fra forskellige urter og græsser samt af insekter. Insekterne finder den også på træernes flade grene, eller den snupper dem i luften. Om foråret tager bogfinken især elmeknopper, birkerakler og mælkebøttefrø. 

Livet i byen

Bogfinken er en af de almindeligste fugle i byens baggårde, parker og haver. Den nyder godt af havernes varierede udbud af planter og træer samt af fuglefodringen. Ved foderbrættet ser man ofte bogfinken trippe rundt på jorden for at samle de frø, som er faldet ud over kanten. Hunnen er alene om at bygge den lille, skålformede rede, som yderst består af strå og mos og inderst er beklædt med lav, hår og fjer. Reden bygges ofte ved stammen eller på en tyk gren i et træ. Sidst i maj eller først i juni lægger bogfinken 4-6 æg. Hunnen ruger i 12-13 dage. Efter klækningen fodres ungerne i reden af begge forældre i 13-14 dage. Bogfinken kan nå to kuld på en sæson.

Videre læsning

Fugle og natur.dk

Dof.dk

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk