Blishøne 

Fulica atra

Kendetegn 

Blishønen er en sort sumphøne med hvid blis i panden (pandeskjold). Hunnen er lidt mindre end hannen, men ellers ligner de to køn hinanden. Ungerne er gråbrune, med lidt lysere hals og en meget mindre, grålig pandeblis. Blishønen udstøder karakteristiske skarpe "psx"-lyde, som kan høres på lang afstand.

Livet uden for byen

Blishønen er udbredt over hele landet, hvor den lever i søer og moser og brakvandsområder. I vinterhalvåret samler blishønsene sig i flokke.

Føde

Blishønen finder en stor del af sin føde under vandet. Den dykker, men ikke særligt elegant. Føden består af småsnegle, mindre muslinger, vandinsekter og vandplanter. Blishøns lader sig også villigt fodre med brød og korn.

Livet i byen

Blishønen er almindelig ved parksøer i byerne. Her nyder de godt af den megen vegetation, som ofte er i søer, hvor der fodres ænder. Blishønen tager også gerne imod brødstumper fra folk, som fodrer søens andre fugle. Reden lægges på bredden, og hunnen lægger 5-14 æg i april. Æggene klækkes efter 21-24 dage, og ungerne fodres af begge forældre. Efter 30 dage er ungerne selvstændige, men de kan først flyve, når de er 55-60 dage. Blishønsene kan lægge to kuld om året.

Videre læsning

Fugleognatur.dk

Dof.dk

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk