Blåmejse 

Parus caeruleus

Kendetegn 

Blåmejsen er en lille, farvestrålende fugl med grøn ryg og blå vinger og hale. Den er blå på toppen af hovedet, kinderne er hvide, og bugen er gul.

Livet uden for byen

Blåmejsen er almindelig i hele landet især i løvskov, krat, parker og haver. Blåmejsen er hulruger, dvs. den yngler kun, hvis den kan finde hulrum enten i et træ eller en fuglekasse. Mangel på naturlige hulrum i naturen er en begrænsende faktor for blåmejsen.

Føde

Om sommeren lever blåmejsen mest af insekter og larver, mens den i vinterhalvåret hovedsagelig lever af plantefrø fra fx bøg, birk og fyr. Desuden kommer den flittigt ved fuglebrættet.

Livet i byen

Blåmejsen er talrig i byen og i haver og parker. Her nyder den godt af, at fuglene fodres, og at der opsættes fuglekasser. Om vinteren færdes blåmejsen ofte sammen med andre mejser i små flokke. Mejserne er tillidsfulde. De færdes og yngler gerne i haven, selv om der er menneskelig aktivitet. I redekassen bygger mejsen en rede af mos og forer den med fjer. Hunnen kan lægge op til 16 æg, som udruges i løbet af 14 dage. Hunnen ruger alene og fodres af hannen. Begge forældre opfostrer ungerne, der er flyvefærdige efter 15-21 dage. Ofte lægger blåmejsen to kuld om året.

Videre læsning

Fugleognatur.dk

Dof.dk

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk