Allike 

Corvus monedula

Kendetegn

Alliken er en lille, grå kragefugl med sort pande, vinger, ryg og hale. De grå fjer i nakken ligner en lille grå kalot. Han og hun ligner hinanden, ungerne lidt mørkere og mangler kontrasten mellem det grå og det sorte.

Livet uden for byen

Alliken stammer fra Middelhavsområdet og er formentlig oprindelig klipperuger. Herhjemme findes den over hele landet. Den er især knyttet til områder med græsmarker og ældre skove. I det åbne land er den afhængig af at kunne finde hule træer eller ruiner for at kunne bygge rede. På Bornholm yngler alliken i klipperevner. Alliker yngler ofte i kolonier og søger føde på markerne i mindre og spredte flokke. Om vinteren overnatter allikerne i store flokke på bestemte steder- ofte sammen med råger og krager. Fuglene begynder at samle sig hen på eftermiddagen og slår sig ned forskellige steder, inden de ved solnedgang lander på overnatningspladsen - et fascinerende syn.

Føde 

Alliken har et alsidigt fødevalg. Den spiser korn, bær, insekter, snegle, orme og, hvad den finder i byen af madaffald. Alliken kommer også gerne på foderbrættet.

Livet i byen

Alliken har inden for de sidste 100 år bosat sig i menneskets omgivelser. I bymæssig bebyggelse anbringes reden ofte i skorstene, tårne eller i redekasser. Også i byerne yngler alliker gerne i koloni, hvis de kan finde redemuligheder tæt sammen. Midt i april lægger hunnen 4-8 æg, som udruges i løbet af 16-19 dage. Ungerne fodres af begge forældre og er flyvefærdige efter 30-35 dage. Når ungerne flyver fra reden, ender de ofte midt på en vej, og man kan se forældrene kalde fra vejkanten. Her kan man give fuglene en hjælpende hånd ved at løfte unger ind i sikkerhed for trafikken. De er som regel nemme at fange.

Videre læsning

Fugleognatur.dk

Dof.dk

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk