Byen - et levested

Byen byder på en mængde fødemuligheder - ikke bare i form af affald. Parkernes og havernes rige variation af planter, buske og træer giver næring til mange forskellige dyr. Her findes bl.a. frugter og bær, og ofte er der lagt foder ud til fugle eller pindsvin. Desuden er der gode skjulesteder.

For de dyr, som kan leve i menneskers boliger eller andre bygninger, er der ly for både regn og kulde. Byen rummer imidlertid også nye farer for dyrene i form af forurening, trafik og forfølgelse fra mennesker.

Nogle dyr, fx rotter, husmus, husmår, husrødstjert og gråspurv, har levet tæt på mennesker igennem århundreder, og de trives i byen. Andre er indvandret i nyere tid og har ændret adfærd for at kunne leve så tæt på mennesker. Det gælder fx solsorten, der tidligere var en sky skovfugl, og ræven, som mange steder stadig er meget på vagt over for mennesker. Nu ses den ofte i villahaver ved højlys dag - også i Århus.

Mange af de dyr, der har indtaget byen, stammer fra klippelandskaber under varmere himmelstrøg. Byduen lever vildt på bl.a. Gibraltarklippen, og dens oprindelige navn er klippedue. Også alliken, bysvalen og mursejleren stammer fra områder, hvor de yngler på klipper. Husmus, husmår og husedderkop holder til inden døre og klarer sig på den måde højere mod nord, end de ellers ville have kunnet.

I naturen indtager dyrene nye leveområder, efterhånden som de opstår. Efter naturkatastrofer som fx vulkanudbrud eller skovbrande, hvor store naturområder ødelægges, opstår der stenørkner eller sletter, som langsomt indtages af andre arter end dem, der oprindeligt levede i området.

Naturområder kan også ændres radikalt som følge af menneskelig aktivitet. Det skete bl.a. i Danmark fra 1600- til 1800-tallet, hvor heden bredte sig i takt med, at mennesker ryddede skoven og udpinte jorden ved dyrkning af markerne. Dyr, som ikke oprindeligt havde levet på stedet, indtog det nye stykke menneskeskabte natur. I dag er der ikke meget hede tilbage, og mange af de dyr, der lever på heden, er nu sjældne.

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk