De danske byræve kortlægges

Naturhistorisk Museum vil i løbet af de næste par måneder kortlægge byrævene i Danmark. Museet opfodrer alle, som har set ræve indenfor det bebyggede område af Danmark, hvad enten det drejer sig om større eller mindre byer eller sommerhusområder, til at henvende sig. Vi er interesserede i at få adresser, hvor rævene er set, og oplysninger om, hvornår og hvor længe ræven har vist sig på adressen. Desuden vil vi gerne have historier om rævenes færden og eventuelle fødekilder i byen.

Henvendelse kan ske til:

Sussie Pagh på e-mail:  sp@fo-aarhus.dk

De senere år har museet fået et stigende antal henvendelser om byræve. En undersøgelse af byrævens færden i Aarhus i 2005, gav mere end 30 henvendelser i løbet af 14 dage. I forbindelse med denne undersøgelse var der talrige beretninger om ræve, som havde vænnet sig så meget til mennesker, at de færdedes i folks haver ved højlys dag. Byræve har været et almindeligt syn i forstæderne til København siden 1950'erne, og siden midten af 1990érne er byrævene blevet mere almindelige i Århus. Som det fremgår af eksemplet med København og Aarhus, så er det forskelligt, hvornår rævene er indvandret til byerne. Også i Zürich i Schweitz er rævene først for alvor indvandret i løbet af 1990érne.

Landsdækkende undersøgelse af byræve

Der har ikke tidligere været foretaget en landsdækkende undersøgelse af byræve i Danmark. Det er derfor uvist, hvor mange danske byer som huser ræve, og hvor længe de har været der. Museet ønsker at undersøge, hvor og hvornår rævene er indvandret til bebyggede områder rundt om i landet, og i hvilke byområder rævene er mest talrige. Sammen med registreringer af andre bydyr kan det være med til at udpege områder af byen med et særligt varieret dyreliv og dermed bruges i byplanlægningen. Desuden ønsker vi at sætte fokus på byrævenes adfærd, dels for selv at blive klogere, dels for at berolige dem som føler sig utrygge ved rævenes tilstedeværelse.

Læs artiklen. Kortlægning og kortlægningsmetoder af byræve

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk